• s_banner

Үзэсгэлэнгийн танхим

Үзэсгэлэнгийн танхим

Бидний судалж, хөгжүүлдэг гол бүтээгдэхүүн бол хэт авиан ясны нягтрал хэмжигч цуврал, DXA ясны нягтрал хэмжигч цуврал, уушигны функциональ шалгагч цуврал, артериосклероз илрүүлэх цуврал юм.Бүтээгдэхүүн нь бие даасан оюуны өмчийн эрхтэй бөгөөд олон тооны үндэсний патент, компьютерийн зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авсан.